12 347 (luku ja sen selitys)

Kaupungin väestötilastojen mukaan Martinlaaksossa asui vuonna 1979 yhteensä 14 861 asukasta, mutta vuonna 2019 enää vain 12 347 asukasta, vaikka kaupunginosaan on noussut myös uusia kerrostaloja.

Kysyimme Vantaan Henrik Lönnqvistiltä, mikä selittää tämän asukasluvun kehityksen ja rakentamisen välisen ristiriidan?

“Asumisväljyyden kasvu selittää Martinlaaksossa, ja monilla muillakin asuinalueilla, havaittavissa olevaa kehitystä. Vuodesta 1979 Martinlaakson asukasmäärä laski trendinomaisesti aina 2000-luvun alkuvuosiin asti. Lasten määrä alueella väheni samalla ajanjaksolla huomattavasti. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä on liki kymmenkertaistunut vuoteen 1979 verrattuna. 2000-luvulla Martinlaaksoon on valmistunut toistatuhatta uutta asuntoa ja asukasmäärän lasku on pysähtynyt. Lasten määrä on lähtenyt kasvuun 2010-luvulla.“

Myyr York Times keräsi alla olevaan taulukkoon vuosien 1979 ja 2019 asukasmäärätiedot viiden kaupunginosan Myyrmäen, Martinlaakson, Hämeenkylän, Kivistön ja Tikkurilan osalta.

Asukasmäärät