Toimistot häädetään asuntojen alta Myyrmäenraitilla

ASEMAKAAVAMUUTOS Myyrmäentie 2:n korttelissa, eli Lunan ja Allun grillin talossa etenee. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee juhannuksen alla kaavamuutoksen asettamista nähtäville. Esityksessä nykyinen toimistotalo purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin yhdeksän asuinkerrostaloa, joiden korkeus vaihtelee neljän ja kuudentoista kerroksen välillä. Lisäksi tontille tulee pysäköintitalo, johon osoitetaan myös 67 paikkaa mm. uimahallin käyttäjille.

 Työpaikat katoavat, mutta kivijalkaan tulee kymmenkunta liiketilaa, joiden huonekorkeus on viisi metriä. Näistä vähintään kahteen tulee rakentaa valmiudet ravintolatoiminnalle. Liiketilat sijoittuvat Myyrmäenraitin ja Vaskivuorentien varrelle.

 Asuntoja kortteliin tulee yhteensä 33 000 k-m2, mikä merkitsee runsasta 500 asuntoa. Asunnoista vähintään puolet on omistusasuntoja, 30 % valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista korkein- taan 30 % saa olla yksiöitä. Korttelin toteuttava JM-Suomi Oy sitoutuu aloittamaan rakennustyöt 1,5 vuoden kuluessa asema- kaavan hyväksymisestä ja 70 % tulee olla valmiina 7 vuoden kuluessa.