Kenelle pyörät pyörivät?

HAASTATTELIN kaupungin- johtaja Ritva Viljasta Myyr York Timesiin 19.8. Puhuimme suurista asioista, kuten työpaikoista, jotka tilastojen mukaan ovat alueellamme uhkaavasti vähenemässä, ja siitä, onko Myyrmäestä kehittymässä tätä menoa nukkumalähiö. Puhuimme Myyrmäen Metropolian opiskelijamäärän tuplaantumisesta ja koulutuksen suuntautumisesta kestävään kehitykseen ja vahvaan yritysyhteistyöhön ja siitä, mitä tämä kaikki voisi merkitä Myyrmäen alueella. Puhuimme myös taidemuseo Artsista ja kaupunkipyöristä.

 Lehden julkaisemisen jälkeen syntyi pienoinen häslinki pyöristä ja taidemuseosta. Ne suuremmat kysymykset, kysymykset alueen tulevaisuudesta, jäivät lähes vaille huomiota.

 Haastattelussa Viljanen totesi minulle hyvin yksiselitteisesti, että Artsin sisäilma on niin pahassa jamassa, että muut museot eivät enää lainaa teoksia sen näyttelyihin. Kaupunkipyöriä koskevaan kysymykseen Viljanen vastasi, että ensi keväänä pyörät tulevat Vantaalle, Myyrmäkeenkin.

MYT:N ILMESTYTTYÄ Vantaan Sanomat haastatteli liikennesuunnittelupäällikkö Markus Holmia ja kirjoitti: ”Suunnitelmana on, että kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan ensin käyttöön Tikkurilan ja Aviapoliksen seuduilla. Järjestelmää voidaan laajentaa myöhemmin Myyrmäen suunnalle. – Myyrmäki–Martinlaakso on mielenkiintoinen laajenemissuunta, Holm toteaa.”

 Taidemuseo Artsin vs. päällikkö Jyrki Nieminen ja Vantaan kulttuurijohtaja Annukka Larkio ehättivät myös varsin pian paikkaamaan kaupunginjohtajan puhetta Vantaan Sanomissa: Ei Artsilla hätää ole, ei akuuttia ainakaan.

 Erikoinen tapaus kaikkinensa. Kaupungin virkamiehiltä ei tullut palautetta tai selvennyksiä Myyr York Timesin jutun tekijälle. En myöskään saanut vastauksia esittämiini kysymyksiin, kun heti Vantaan Sanomissa olleiden ”oikaisujen” jälkeen yritin selvittää, mistä virkamiesten ja kaupunginjohtajan toisistaan eroa- vat käsitykset kaupunkipyöristä ja Artsin sisäilmasta johtuivat. Viljanenhan sai ennen julkaisemista luettavakseen haastattelun perusteella kirjoittamani artikkelin, eikä hänellä ollut silloin siitä mitään huomautettavaa.

MUTTA myyrmäkeläisillä on vielä toivoa. Ehkä Artsi ei lähde ainakaan ihan heti, ja ehkä pyöriä on ensi keväänä vielä tulossa Myyrmäkeenkin. Näin voitaneen päätellä Vantaan viestintäjohtajan Päivi Rainion minulle 6.9. lähettämästä sähköpostiviestistä:

 ”Kaupunkipyöristä ei Vantaalla ole vielä päätöstä. Kaupunkipyörät kilpailutetaan ja päätös niistä tehdään sen perusteella teknisessä lautakunnassa. Haastattelun aikaan oli vielä valmistelussa eri vaihtoehtoja. Näistä kilpailutukseen lähtee vaihtoehto, jossa Myyrmäki on mukana. Tältä osin kaupunginjohtajan lehdellenne antama tie- to pitää siis edelleen paikkaansa. Artsissa on sisäilmaongelmia, joiden vuoksi sille haetaan uutta tilaa. Ongelmat aiheuttavat rajoituksia teosten lainauksissa. Tässä asiassa kaupunginmuseo on vastuullinen toimija, eikä pyydäkään lainaan teoksia, jotka eivät tilaan sovellu.”

 Tässä vaiheessa olisi siis voinut rauhassa jäädä odottele- maan pyöriä ja ihastella Artsissa sinne lainattuakin taidetta ja ennen kaikkea alkaa keskittyä jo niihin suurempiin asioihin. Mutta ei.

MUUTAMA PÄIVÄ viestintäjohtajan viestin jälkeen Vantaan kaupunki lähetti tiedotteen, jossa ilmoitettiin:

 ”Myös länsivantaalaisten toiveista ollaan tietoisia. Siksi pyöräjärjestelmän laajuudesta päättävälle tekniselle lautakunnalle esitellään kaksi vaihtoehtoa: sekä vain Tikkurilan ja Aviapoliksen alueen kattava, että myös Myyrmäen ja Martinlaakson alueelle ulottuva verkosto. ----- Hankinta etenee syyskuussa, kun kaupunki avaa pyöräjärjestelmän kilpailutuksen. Järjestelmän hankinnasta päättää kaupungin tekninen lautakunta marras-joulukuussa.”

 Tiedote oli niin arvoituksellinen, että sitä viestintäjohtajan vastaukseen peilattaessa herää vain enemmän kysymyksiä.

 Jos vaihtoehtoja on päätösvaiheessa kaksi, tekeekö tekninen lautakunta ensin päätöksen siitä, millä alueilla kaupunkipyörät otetaan käyttöön, ja tämän valinnan perusteella avataan kilpailutus, joka johtaa vihdoin pyörien hankintaan? Mikäli näin, sekä Aviapolis-Tikkurila että Aviapolis-Myyrmäki-Tikkurila-vaihtoehtojen välillä on tehtävä todella perusteellinen selvitys ilman etukäteisolettamuksia ja summittaista arviota kustannuksista.

 Vai avataanko kilpailutus syyskuussa siten, että tarjoukset pyydetään erikseen molemmilla vaihtoehdoilla, ja lautakunta pääsee tai joutuu sitten marras-joulukuussa ehkä päättämään vain edullisen ja vähemmän edullisen vaihtoehdon välillä?

PÄTKITTÄIN eri lähteistä tihkuneen tiedon perusteella nimittäin näyttää siltä, että vaihtoehto, jossa Myyrmäkikin on mukana, ei ole kilpailutusta järjestettäessä ja asiaa lopullisesti päätettäessä samalla lähtöviivalla Aviapolis-Tikkurila -vaihtoehdon kanssa. Tikkurilan ja Aviapoliksen kaupunkipyöräjärjestelmän tarpeista kun on pitkään tehty valmistelu-, selvitys- ja kartoitustyötä ikään kuin jo jossain päätettynä ainoana vaihtoehtona.

 Minulle ei uteluista huolimatta ole vieläkään selvinnyt, minkälaisin perusteluin juuri Aviapolis ja Tikkurila on aikoinaan valittu suunnitelmien pääosaan ja Myyrmäki on nähty vain ”mielenkiintoisena laajenemissuuntana”.