Vantaankosken seurakunta tuo suuren vaalipaneelin Myyrmanniin

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on nyt tehty. Suuria yllätyksiä ei tullut. Vantaankoskella ehdokasmäärä laski hieman, Hämeenkylässä seurakuntaneuvoston osalta nousi.

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNASSA on kuusi ehdokaslistaa. Seurakuntaneuvostoon pyrkii 51 ehdokasta, kirkkovaltuustoon 41.

 Ehdokasmäärältään suurin Sanasta Elämään -ryhmä kokoaa ihmisiä eri herätysliikkeistä ja puolueista. Ryhmä haluaa jättää tuleville sukupolville kirkon, joka rohkeasti julistaa evankeliumia Jeesuksesta syntien sovittajana ja pitää kiinni Raamatun Sanasta.

 Avoin seurakunta -ryhmän mielestä erilaisuus on rikkaus, ei uhka, ja erilaisia yhdistää Jeesuksen rakkaus. Jumalan sanan ja armon tulisi näkyä seurakunnan kaikessa toiminnassa.

 Kokoava seurakunta on sitoutumaton ryhmä, jonka mukaan kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä, löydettävä uusia toimintatapoja, ettei vain sopeuduttaisi olosuhteisiin supistuvien resurssien keskellä. Ryhmän ehdokkaina on muun muassa aiemmin Kokoomuksen ryhmässä luottamushenkilöinä toimineita henkilöitä.

 Tulkaa kaikki -liike on vuonna 2005 perustettu kirkon uudistusmielisten jäsenten ja ystävien ryhmä, jonka mukaan kaikkia vantaalaisia seurakuntalaisia tulisi kohdella yhdenvertaisesti ja tarjota mm. seurakunnan tiloja käyttöön tasapuolisesti, myös samaa sukupuolta oleville pareille. Ryhmä haluaa edustaa yhdenvertaisuutta ja päätösten läpinäkyvyyttä sekä tuoda luottamusta ja sovintoa kirkkoon.

 Sosialidemokraattinen seurakuntaväki SDP kuvailee itseään kansankirkoksi, joka on apuna ahdingossa ja tukena elämässä. Kukaan ei saa jäädä yksin ja heikoimmista tulee huolehtia.

 Lisäksi Vantaankosken seurakunnassa on Nuorten ääni -lista. Sen kolme ehdokasta ovat 18–20-vuotiaita.

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNASSA ehdokasasettelu on selkeästi kahtiajakautuneempaa. Ehdokkaita seurakuntaneuvostoon on 28 ja kirkkovaltuustoon 19. Neljästä ehdokaslistasta suurimmat ovat Hämeenkylän huominen ja Kokoava seurakunta. Hämeenkylän huominen on poliittisesti sitoutumaton, mutta toimii yhteistyössä Vantaan Avoin seurakunta -ryhmien kanssa ja haluaa toiminnassaan kunnioittaa kristillisiä perusarvoja. SDP:n ja Tulkaa Kaikki -ryhmän listoilla on molemmilla kaksi ehdokasta.

 ”Hämeenkylän seurakunnassa on enemmän ehdokkaita seurakuntaneuvostoon kuin viime vaaleissa”, kertoo Jukka Nevala, Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherra. ”Siispä hyvältä näyttää.” Ehdolle asettuneet ryhmät tekevät itsenäisesti vaalityötä, minkä lisäksi ryhmien edustajat esittäytyvät kirkkokahveilla sunnuntaina 21.10.

 Vantaankosken seurakunta taas vie vaali- paneelin Myyrmanniin torstaina 1.11. Seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen on hyvillä mielin ehdokasasettelusta ja erityisen iloinen siitä, että nuoret ovat lähteneet mukaan omalla listalla.

SEURAKUNTAVAALIT käydään marraskuussa 2018. Ennakkoäänestys on 6.–10.11. ja varsinainen vaalipäivä 18.11. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenet. Kaikissa ennakkoäänestyspisteissä voi äänestää seurakunnasta riippumatta.

 Samoissa vaaleissa äänestetään jäsenet kunkin seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto päättää Vantaan seurakuntayhtymän asioista, kuten kirkollisveron suuruudesta ja jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

 Kirkkovaltuustoon valitaan Vantaankoskelta 10 ja Hämeenkylästä 5 ehdokasta. Seurakuntaneuvostossa paikkoja on auki Vantaankoskella 16 ja Hämeenkylässä 14.