Kajoa kaavaan

Siinä vaiheessa, kun purkutraktorit tai nostokurjet ilmestyvät kaupunkikuvaan, on todennäköisesti myöhäistä alkaa huutamaan “Ei minun takapihalleni!”. Missä vaiheessa kaupunkilainen voi vaikuttaa siihen, mitä hänen ympäristössään tapahtuu?

KAAVATYÖSSÄ vaiheita on kolme. Jokainen uusi asemakaava tai kaavamuutos kuulutetaan vireille, jonka jälkeen se on nähtävillä 30 päivän ajan. Silloin siitä voi jättää kirjallisen mielipiteen ihan kuka tahansa.

 Useimmista kaavamuutoksista järjestetään myös asukastilaisuus, jossa kerätään suullisia mielipiteitä.

 Helpoiten tieto löytyy Vantaan kaupungin internetsivuilta, jossa on erikseen sivu nähtävillä oleville kaavoille. Ehdotukset ovat nähtävillä myös Myyrmäen Vantaa-infossa Myyrmäkitalossa.

 Kaavatyön edetessä se menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

TOINEN vaikuttamisen paikka onkin, kun kaupunginhallitus hyväksyy ja asettaa kaavaehdotukset uudelleen nähtäville 30 tai 14 (vähäinen kaavamuutos) päiväksi.

 Nähtävilläoloaikana kaavasta on mahdollista jättää muistutus. Muistutuksen voi jättää asukas, paikallinen yrittäjä tai kuka tahansa, jota kaava-asia koskee ja niihin annetaan vastineet.

 Lopulta kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kaupungin ilmoitustaululla. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Valitusoikeus on asianosaisilla. Lainvastaisuudesta voi valittaa kuka tahansa kuntalainen.

 Mahdolliset valitukset käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.

 Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

 Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella.

 Asemakaavaprosesissa hurahtaa helposti vuosi ja ylikin.

KAAVAPROSESSIN JÄLKEEN haetaan rakennuslupaa. Kun kaupunki on myöntänyt rakennusluvan, voi siitäkin valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on niillä, joihin rakennuslupa vaikuttaa, kuten “sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa”.

 Ilmaista lystiä valitusten tekeminen ei kuitenkaan ole, sillä hallinto-oikeus perii oikeudenkäyntimaksua 250 euroa.

Nähtävillä juuri nyt: Kuohukujan ostoskeskus. Kelokuusen päiväkotia ja Korutien rakentamista koskevat kaavamuutokset tulevat nähtäville piakkoin.

Näihin ei voi enää juurikaan vaikuttaa, eli kohteet, joille on jo haettu ja myönnetty rakennuslupa: Paalutori HOAS, Myyrmäen hotelli, neljä kerrostaloa Kilterinkujalle.

Rakennuskohteet, joihin ei ole vielä haettu rakennuslupaa (13.12.2018): Asuinkerrostalo Virtakujalle (SATO), Myyrmäentie 2, Paalutorin Hartelan, Kojamon ja Yrjö ja Hanna -säätiön kohteet.