Urheilupuiston hotellihanke takkuaa

VIIME SYKSYNÄ Myyr York Times kertoi, että Myyrmäkeen, Raappavuorentien ja Rajatorpantien risteykseen on nousemassa vihdoinkin hotellirakennus. Tämä kaivattu hanke olisi tuonut helpotusta Myyrmäen alueen jatkuvaan majoitusongelmaan.

Nyt on selvää, että tämä hanke tulee viivästymään. Asia käy ilmi Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjasta 23.4.2019. Siinä todetaan mm. seuraavaa:

”Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt 11.6.2018 § 27 mukaisesti vuokrata Koy Raappavuorentie 6:lle yleisestä alueesta 92-15-9904- 2 hotellin tukitoimintoja varten oheisen karttaliitteen osoittaman noin 928 m2:n suuruisen maa-alueen. Nyt tämä päätös on rauennut, koska vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu ajoissa. Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on viivästynyt hankkeen käynnistämi- sen osalta liiketoiminnallista syistä.”

VUOKRASOPIMUSTA ei siis ole allekirjoitettu, mutta vuokrasopimuksen tekoon on myönnetty isäaikaa. Päätöksen perusteluissa todettiin, että alueen vuokraaminen on edelleen tarkoituksen mukaista, koska hotellihanketta ei voida käynnistää ilman voimassa olevaa hotellin tukitoimintojen vuokrasopimusta.

Jos vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu viimeistään 31.12.2019 mennessä, tämä päätös raukeaa ja silloin koko hanke vaarantuu.

VUOKRALAINEN on edelleen NREP Oy:n hallinnoiman NSF III -rahaston omistama yhtiö. Kiinteistöt ja asuminen -tulosalue on neuvotellut yhtiön kanssa maa-alueen vuokraamisesta ja kaupunkisuunnittelulautakunta sekä kaupunginhallitus ovat hyväksyneet yhtiön kanssa maan- vuokra- sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisen viereiselle tontille hotellirakennuksen rakentamista varten.

NREP ei kommentoinut asiaa, vaan johtaja PETRI VALKAMA viestitti, että asiaan palataan, kun se on ajankohtaista.