POPOLO - KOTIRUOKAA JA KUNTOUTUSTA

 

MONET Myyrmäessä ovat kuulleet Cafe Popolosta tai poikenneet siellä maittavalla kotiruokalounaalla ja ta-
paamassa tuttaviaan. Paikka on kuitenkin paljon muutakin kuin leppoisa lounasruokapaikka kauppakeskus Isomyyrin kolmannessa kerroksessa.

“Cafe Popolon toiminta lähti liikkeelle vähän sattumalta vuonna 2007. Tuolloin Apajakujalla Myyrmäessä toimi Alvin nuorille mielenterveyspotilaille tarkoitettu kuntoutuskeskus”, kertoo yksikkövastaava SANNA AARTO.

 NUORILLE oli jo tuolloin vaikea löytää kuntoutumisen kannalta tärkeää, järkevää ja mielekästä työtoimintaa. Työ on kuitenkin monen mielenterveysnuoren itsenäistymisen ja tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää.

“Haasteellista oli hankkia oikeita työpaikkoja jo kuntouttavaan työtoimintaan ja erityisen vaikeaa tämä oli, koska osa kuntoutujista oli osatyökykyisiä. Tällaisten työpaikkojen löytäminen oli kertakaikkiaan kiven alla. Ja silloin tuli tunne, että tarttis tehdä jotain”, Sanna Aarto naurahtaa.

Kun sitten Isomyyrin kolmannessa kerroksessa tuolloin toiminut Pajakoulu lopetti ja tilat jäivät tyhjilleen, syntyi ajatus kahvilan perustamisesta noihin tiloihin.

“Oltiin yhteydessä Vantaan kaupunkiin ja onnistuimme saamaan tilan.”

KAHVILA PERUSTETTIIN osaksi Alvi ry:n toimintaa. Se on yleishyödyllinen, sitoutumaton ja voittoa ta-voittelematon yhdistys, joka tuottaa kuntoutus-, tuki- ja asumispalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Samoin myös Cafe Popolo on voittoa tavoittelematon yritys.


Miksi sitten kahvila? Yksikönvastaava Aarto kuvaa kahvilaa monin tavoin sopivaksi työpaikaksi juuri kun-
touttavaan työtoimintaan.

“Kahvila on monipuolinen ja oikea työpaikka. Siellä saa todellisen kuvan kahvila- ja keittiöalan työympäris-
töstä sekä siihen liittyvistä eri tehtävistä. Keittiössä, salin puolella sekä asiakaspalvelussa voi tutustua aitoihin ravintola-alan töihin ja jopa löytää kipinän jatko-opiskeluille tai töihin paluuseen”, Sanna Aarto korostaa.

KUNTOUTTAVAN työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja työvalmiuksia ja parantaa edellytyksiä osallistua muihin aktiivitoimenpiteisiin sekä edetä kohti työelämää.

Myyrmäen Café Popolo onkin tarjonnut jo yli kymmenen vuotta vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille ohjattua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kahvilan työntekijät huolehtivat myös Yhteisen pöydän ruokajakelusta ja näin osallistuvat monipuolisesti koko Myyringin toimintaan.

“Jotain varmasti onnistumisestamme kertoo se, että näiden kuluneiden kahdentoista vuoden aikana kun-
touttavaan toimintaamme on osallistunut lähes kolmesataa mielenterveyskuntoutujaa, ja hyvin monille heistä on auennut paikka normaaliin ja itsenäiseen elämään”, Sanna Aalto kehaisee.

Cafe Popolo tarjoaa edelleen hyvää kotiruokaa, mutta kannattaa muistaa, mitä kaikkea muuta se lounasruoan lisäksi Myyrmäen yhteisössä tarjoaa.

 

PopoloPale