Myyrmäki meissä - yhteisöllistä tanssia asemalla

TANSSI antaa erinomaiset mahdollisuudet ilmaista yhteisiä kokemuksia, muistoja ja haaveita. Se ilmentää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä monin eri tavoin. Tässä on ydin yhteisötanssille.

 Se syntyy juuri yhdessä tekemisestä ja sen tarkoitus on tuoda tanssi kaikkien ulottuville. Tanssia saa siis kuka tahansa, turuilla ja toreilla. Tai kuten Myyrmäessä, elokuun lopulla, aseman lippuhallissa.

 Viidensien yhteisötanssifestivaalien teemana on ”Kehärata tanssii”. Nyt ensimmäistä kertaa yhteisötanssia esitetään laajasti eri tapahtumissa pääkaupunkiseudulla, erityisesti kehäradan varrella.

TANSSIJA-PEDAGOGI SONJA ELONEN on koonnut myyrmäkeläisistä ja lähellä asuvista 12 hengen vapaaehtoisten tanssiryhmän, joka on luonut festivaaleille oman ”Myyrmäki meissä” -tanssiteoksen.

 Se rakentuu tanssijoiden Myyrmäestä inspiraationsa saaneiden tarinoiden ja muistojen pohjalle.

 Teosta on luotu ja valmisteltu viiden työpajan aikana. Sen teemat ovat sekä perin myyrmäkeläisiä että junantuomia. Keskeistä on tunne kuulumisesta Myyrmäkeen.

 ”Halusin luoda teoksen, joka lähtee näistä paikallisten ihmisten kokemuksista. Olen itsekin asunut Myyrmäessä, joten myyrmäkeläinen sielunmaisema on myös osa minua. Tässä tanssissa juuri kokemukset, yhteisöllisyys ja osallistujien ja ohjaajan välinen vuorovaikutus ovat keskiössä. Siitä itse teos syntyy”, Sonja Elonen kertoo.

ESIINTYJÄT ovat eri ikäisiä ja mukana on myös lapsia. Näin teos rakentaa tanssin kudosta menneestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

 ”Kaikessa tässä, aivan arkisissa asioissa, on valtavasti tunnetta. Tämän haluaisin katsojien aistivan esityksestä”, hän korostaa.

 Esitys tapahtuu Myyrmäen aseman lippuhallissa. Nostalgia ja moderni kaupunkitila sekoittuvat tässä tanssin näyttämönä.

 ”Ryhmä halusi tuoda rohkeasti tanssitaidetta ihmisten ulottuville yllättävään paikkaan. Kuitenkin sellaiseen paikkaan, josta kaikilla on kokemus, ja juuri sellainen tämä lippuhalli on. Samalla on tarkoitus rohkaista ihmisiä tanssimaan ja ilmaisemaan itseään tanssin keinoin sekä lisätä kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tanssia”, Elonen tähdentää.