Kysyimme vielä

MYYRMÄKEÄ pidetään luontevana Artsin sijoituspaikkana

 Kysyimme Vantaan kaupunginvaltuutetuilta kantaa siitä, mikä olisi heidän mielestään taidemuseo Artsin luonteva sijoituspaikka. Keskellä syksyn kiireiden 67 valtuutetusta 15 ehti vastata pikakyselyymme.

 Vastanneista 11 oli Myyrmäen kannalla ja lopuilla, ennen tarkempia selvityksiä, ei ollut kantaa asiaan. Kukaan ei ehdottomasti tyrmännyt Myrtsiä taidemuseon sijoituspaikkana.

 Vastauksissa Myyrmäkeä sijoituspaikkana puolsivat kaupunginosan olemassaoleva kaupunkikulttuuri ja runsas graffitikohteiden läheisyys.

 Tärkeänä seikkana painottui, että taidemuseo on kaikkien vantaalaisten ulottuvilla, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 Esille nousivat myös uusien tilojen toimivuus juuri tämän tyyppisen museon tarpeisiin, riippumatta siitä, rakennetaanko täysin uusi museorakennus vai sijoittuuko museo saneerattuihin tiloihin.

 Huolta kannettiin lisäksi rahoituksen riittävyydestä jatkossa niin, että Artsin näyttelytoimintaa ja markkinointia voidaan tulevaisuudessakin kehittää.