Hämeenkylän koulun rakentaminen alkaa - Asukkaat mukaan suunnitteluun

HÄMEENKYLÄN uuden koulun rakentaminen alkoi helmikuussa 2019. Valmistuessaan 770 oppilaspaikan koulu korvaa 2017 puretun Hämeenkylän vanhan koulurakennuksen.

Uusi koulu rakennetaan 1.–9. luokkien käyttöön ja se valmistuu elokuussa 2020, Vantaan Varistoon. Näin vihdoin saadaan helpotusta nykytilanteeseen, jossa koulu toimii kolmessa eri paikassa sijaitsevissa väistötiloissa: 1.–2. luokkien opetus on Variston opetuspisteessä, 3.–6. luokkien opetus Tuomelan opetuspisteessä ja 7.–9. luok- kien opetus Sanomalan opetuspisteessä.

UUDET TILAT suunnitellaan pedagogiikkaa ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukeviksi. Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin, jotta niiden käyttö eri tilanteissa olisi joustavaa, ja ne rakennetaan yleisiksi tai erikoisvarustelluiksi työskentelyalueiksi.

 Tiloja voivat käyttää myös koulun ulkopuoliset tahot varsinaisten koulun työskentelyaikojen ulkopuolella. Koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan erillinen liikuntahalli.

KOULUN henkilökunta ja oppilaat osallistuvat suunnittelun kaikkiin vaiheisiin. Kuudesluokkalaiset ovat tehneet tulevaisuuden koulun visiointia ja hankkeen arkkitehdit ovat hyödyntäneet syntyneitä ideoita jo suunnittelutyössään.

RAKENNUSPROJEKTI toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta jakaen hyödyt ja riskit. Vantaan kumppaneina hankkeessa toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Samaan allianssiprojektiin kuuluu myös vuonna 2019 valmistuva Rajatorpan koulu.

Rakennusprojekti käynnistyi helmikuussa valmistelevilla maanrakennustöillä ja varsinainen rakentaminen myöhemmin keväällä. Työmaajärjestelyistä tiedotetaan erikseen helmikuussa työmaa-alueen naapureille Varistossa rakennustöiden alkaessa. Työn edistymistä voi myös seurata NCC:n työmaatiedotteista Hämeenkylän koulun nettisivujen kautta.

KAUPUNKI haluaa myös asukkaat mukaan koulun ulko- ja sisätilojen suunnitteluun. Asukastilaisuus järjestetään keskiviikkona 20.3.2019 klo 18.00 Sanomalan koulussa, osoitteessa Sanomatie 1.