VJS aloittaa kulttuuritulkkiohjelman

VJS:SSA KÄYNNISTYY maahanmuuttajien kotouttamisen edistämishanke. Palloliiton, Walter ry:n ja Opetushallituksen kehityshankkeen tarkoituksena on edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistaa heitä seuratoimintaan. VJS:ssa hanketuki tullaan käyttämään ensisijaisesti kulttuuritulkkitoiminnan aloittamiseen.

 “Yhden tulkin kanssa olemme jo edenneet sen verran, että hän on ollut joihinkin perheisiin yhteydessä ja kertonut alkavasta toiminnasta. Perheet ovat olleet innoissaan ja odottavat kovasti toiminnan todellista käynnistymistä”, kertoi VJS:n seurakoordinaattori Kaisu Rantanen.

 VJS:ssa pohditaan, miten ennalta ehkäistään kulttuurieroista tai tiedon ja osaamisen puutteesta johtuvaa syrjäytymistä sekä miten kehitetään seuran osaamista tukea maahanmuuttajia ja osallistaa monikulttuurisen taustan omaavia perheitä seuratoiminnassa. Täydessä käynnissä hanke on VJS:n suunnitelmien mukaan kaudella 2020.

 “Hankkeen avulla on siis tavoitteena luoda maahanmuuttajataustaisille perehdytysmalli tai ”tervetuloa seuraan”-valmennus, jolla kyettäisiin ehkäisemään haasteita jo ennalta”, lisää VJS:n toiminnanjohtaja Kim Ekroos.