Yhteisestä pöydästä nousi visio Vantaasta, jossa mikään eikä kukaan mene hukkaan

VANTAALLA on vuodesta 2015 kehitetty yhteistyössä kaupungin ja seurakuntien kanssa uutta hävikkiruokajakelun muotoa. Yhteinen pöytä -hankkeessa on luotu täysin uutta ruoka-avun toimintamallia. Hanke on kehittynyt paljon laajemmaksi kuin pelkäksi yhteisöruokailuksi tai ruokakassien jaoksi.

NÄINÄ NELJÄNÄ toimintavuotena toimintakulttuuri ruoka-avun ympärillä on muuttunut. Alueellinen ruoka-avun jakelu on tehostunut ja on muodostunut yhteen hiileen puhaltava verkosto, jossa toimijat oppivat toisiltaan.

 ”Yhteinen pöytä on toimivaa ja keskitettyä ruokahävikin logistiikkaa, mikä auttaa entistä paremmin hyötykäyttämään hävikkiä”, projektipäällikkö Hanna Kuisma kertoo”. Se on myös monipuolisten ja inhimillisten ruoka-avun jakotapojen kehittämistä kuhunkin ruoka-avun jakopisteeseen sopivalla tavalla. Näin ruoka-avun saajan kaikkinainen hyvinvointi lisääntyy.”

YHTEISESSÄ PÖYDÄSSÄ ihminen tulee kohdatuksi kunnioittavasti, hävikkiruoka muuttuu yhteiseksi hyödyksi ja yksinäisyys yhteisöllisyydeksi.

 ”Koska Yhteinen pöytä on paljon muutakin kuin yhteisöruokailu, toiminnan kehittyessä syntyikin visio jostain suuremmasta, eli Vantaasta, missä kukaan tai mikään ei menisi hukkaan. Eli Hukaton Vantaa,” Hanna Kuisma painottaa.

HUKATON VANTAA -kampanja ja siihen liittyvä näyttely muistuttaakin, että Yhteinen pöytä on kokonaisvaltainen kestävän kehityksen malli ja hyvä esimerkki kiertotaloudesta.

 Nyt on mahdollista tutustua Yhteisen pöydän monipuoliseen toimintaan ja vaikutuksiin Hukaton Vantaa -näyttelyssä.

Näyttely on Myyrmäen Vantaa-infossa (Paalutori 3) ja se on avoinna 11.3.–28.3.2019.