Kivistön kauppakeskuksen kohtalo kelluu

KIVISTÖN kauppakeskuksen tontin asemakaava tuli voimaan vuonna 2016 ja rakennustyöt olisivat voineet alkaa. Jatkoaikaa hankkeelle haettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2017 ja uudelleen joulukuussa 2018. Jatkoaikaa on nyt myönnetty 30.6.2019 asti. Kukaan ei siis edelleenkään tiedä, mitä palveluita Kivistöön rakentuu – ja milloin.

ALUNPERIN Kivistön kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen piti olla kooltaan noin 55 000 k-m2, mukaan lukien kaksi hypermarketia. Ostoskeskuksen rakennuttajat NCC ja Skanska ovat odottaneet investointipäätöstä kaupan keskusliikkeiltä, HOK-Elannolta ja Keskolta, ja toisinpäin, mutta mikään osapuoli ei ole toistaiseksi näyttänyt alkuperäiselle hankkeelle vihreää valoa.

KAUPUNGINHALLITUKSELLE lähettämässään kirjeessä Skanska ja NCC esittävät porrastavansa rakennustyöt uudelleen niin, että ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin 12 000 – 15 000 k-m2:n suuruinen paikallispalveluihin perustuva kauppakeskus, johon sijoittuisi 2–3 supermarketia, kaupungin terveysasema ja kirjasto sekä täydentäviä palveluita.

 HOK-Elanto ja Kesko ovat osoittaneet kiinnostusta rakentaa Prismaa ja Citymarketia pienemmät kaupan yksiköt. Vantaan kaupunki on omalta osaltaan toteuttanut alueelle asemakaavan ja infran siten, että estettä kauppakeskuksen rakentamiselle ei ole. Toisaalta Vantaa ei pysty yksipuolisesti irtisanomaan sopimusta.

OSAPUOLET neuvottelevat kevään aikana rakentamisen määrästä, aikataulusta ja mahdollisesta tontin vuokraamisesta kiinteistökaupan sijaan. “Vaiheistusratkaisua ja päätöksiä haetaan myönnetyn jatkoajan puitteissa,” kertoo Skanskan ANTTI TUOMAINEN. Skanskan ja NCC:n tavoitteena on rakennustöiden käynnistäminen vuoden 2019 aikana ja kauppakeskuksen avaaminen joulumyyntiin 2020.

VAROVAISTA TOIVEIKKUUTTA on siis ilmassa – vaikka jatkoajan jatkoajan jatkoaikaa on vielä kesäkuunkin jälkeen mahdollista hakea vuodeksi.