Myyr York Times - muutakin kuin vuoden nimiehdokas

ARI MARTINAHO Päätoimittaja

 

ON KULUNUT lähes vuosi siitä, kun ensimmäinen Myyr York Times - lehti ilmestyi. Silloin otsikoin pääkirjoituksen ”Myyrmäki on lehtensä ansainnut”. Nyt voin sanoa, että olen edelleen samaa mieltä.

 Vaikka tekijäjoukkomme on kokenutta mediaväkeä, täysin uuden paikallislehden luominen ”lennosta” on haasteellista. Loppuvuodesta totesimme, että jatkuva kehitystyö ja kokemukset pitää vetää yhteen ja arvioida rauhassa mennyttä toimintakautta.

 Julkaisimme vuoden viimeisen lehtemme vain verkossa ja näin tarkentui myös kuva printti- ja verkkolehden eroista niin lukijan kuin lehden talouden kannalta.

TOTEUTIMME LUKIJAKYSELYN ja siitä saimme arvokasta tietoa printti- ja verkkolukijoistamme sekä heidän mediankäyttötottumuksistaan. Kartoitimme myös, tässä mediakentän muutoksessa, miten meidät asemoidaan tietokanavana täällä Myyrmäen suuralueella.

 Saimme ilahduttavan paljon vastauksia ja myös hyödyllistä tietoa siitä, mitä paikalliselta medialta kaivataan ja millaiset asiat lehdessä kiinnostavat.

 Vahva viesti oli paikallisuus. Vantaan kaltaisessa kaupungissa, jossa identiteetti rakentuu oman asuinalueen pohjalle, nähdään paikallisen viestinnän tehtäväksi tukea ja rakentaa omaa identiteettiä, luoda yhteisiä kokemuksia. Tärkeänä nähdään, että lehti on läsnä ja tekee tarinoita arjen sankareista.

LUKIJAT halusivat tietoa siitä, miten Myyrmäkeä kehitetään ja rakennetaan, paikallisista kulttuuri- ja liikuntatapahtumista sekä erilaisista aktiviteeteista ja mahdollisuuksista osallistua yhteisön toimintaan.

 Myyr York Times pyrkii siihen, että sen aineisto säilyy mielenkiintoisena pidempään ja että osa sen tarinoista jää jopa ajattomiksi paikallisiksi dokumenteiksi.

 Moni näki myös, että yritykset, jotka mainostavat paikallisesti paikallislehdessä, ovat voimakkaammin sitoutuneita koko alueen kehittämiseen. Lukijat ilmoittivat suosivansa heitä hankintoja tehdessään ja ostospaikkoja valitessaan.

NIIN, kuten lukija huomaa, tauko, joka Myyr York Timesin ilmestymisessä on ollut, on käytetty hyödyksi.

Nyt siis jälleen eteenpäin. Täällä Länsi-Vantaalla tapahtuu alati ja paljon on kerrottavaa. Suuria muutoksia on tulossa, ja niitä me taustoitamme ja pyrimme kertomaan niistä juuri myyrrmäkeläisille myyrmäkeläisittäin.

KEVÄTTÄ KOHTI kiinnostavin tarinoin ja uutisin.