Eduskuntavaalikysely

Myyr York Times kysyi edellisissä vaaleissa eduskuntaan valittujen puolueiden edustajien mielipiteitä asioista, jotka ovat sekä globaaleja, valtakunnallisia että paikallisia. Rajasimme ehdokkaat lehtemme ilmestymisalueelle (Myyrmäen ja Kivistön suuralueet).

Saimme vastauksia yhteensä 13 ehdokkaalta ennen lehden painoon menoa, yhden ehdokkaan vastaukset on lisätty tähän nettiartikkeliin. Täältä löytyvät myös alkupään vastausten mahdolliset perustelut. Ehdokkaat on esitelty vastausjärjestyksessä.

Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku |
Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri |
Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira

Kysely lähetettiin myös seuraaville ehdokkaille:

Jeppe Isberg (Keskusta)
Maija Rautavaara (Vihreät)
Kristian Rehnström (RKP)

Lisäksi Länsi-Vantaalta ovat ehdolla ainakin seuraavat henkilöt:

Virpi Purmonen (Eläinoikeuspuolue)
Juho Tolppola (Suomen kansa ensin)
Samu Salomaa (Suomen kansa ensin)
Jari Robson (Piraattipuolue)
Tiina Arlin (Seitsemän tähden liike)
Raija Virta (Liberaalipuolue)

Vastaukset on koonnut Elina Iijalainen


 

Jouko Jääskeläinen, 67
Myyrmäki
Kristillisdemokraatit

Neljä kautta kansanedustajana (1991–2003 sekä 2011–2015), 30 vuotta kaupunginvaltuutettuna, valtiotieteiden tohtori, kirkolliskokouksen jäsen.

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

 

Ympäristö 25 %
Talouskasvu 25 %
Julkinen talous 25 %
Sosiaalinen hyvinvointi 25 %

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli
  - mutta hirveän kaukana, koska maksaa paljon.

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Ei nykymuodossaan, kannatan KD:n kannustavan perusturvan mallia: työhön mennessä tulee aina jäädä käteen enemmän kuin mitä tuet pienenevät.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Vastikkeellinen.

KD:n kannustavan perusturvan mukaan, tärkeää että työhön meno aina kannattaa.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen

 
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Kehäteiden lisääminen
 4. Sähköautojen verohelpotukset
 5. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen – (kallista on jo nyt)

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Nykyinen tilanne on varsin hyvin siedettävissä, kunhan maahanmuuttajaväestön määrän vaikutukset aina muistetaan.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Kielitaito, työhön ohjaaminen, varhainen puuttuminen ongelmiin. Kaikille tulijoille ”lukkarinkoulu” – perustiedot suomalaisesta elämästä ja kristinuskosta; niillä selviää pitkälle, onhan kulttuurimme perusta kristillinen.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Hän tietää parhaiten paikalliset asiat ja on aina tavattavissa ja tavoitettavissa.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

Eva Tawasoli, 29
Keimolankaarre
Vihreät

Sote-asioihin perehtynyt, laajaa tasa-arvoa kannattava terveydenhoitaja ja kuntapoliitikko.


 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 30 %
Talouskasvu
30 %
Julkinen talous
20 %
Sosiaalinen hyvinvointi
20 %

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

 Ei.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

 Vastikkeeton.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Kehäteiden lisääminen
 5. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 6. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 8. Ruuhkamaksut/tietullit
 9. Kaupunkibulevardisointi

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Peruspalveluiden riittävä taso tulee turvata koko Suomessa, minkä vuoksi esim. Uusimaa häviää valtio-ohjatussa varojen tasauksessa. Soten osalta ongelma tulee korjata rakentamalla riittävän vahvat sote-alueet.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Eriytymiskehitystä torjutaan monella mekanismilla. Mm. tarjoamalla maksutonta varhaiskasvatusta (kaikille), järkevällä asuntokaavoituksella ja tukemalla kotouttamista ennaltaehkäisemme ongelmia.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Vantaa on strategisesti erityisasemassa koko maamme kehityksen kannalta. Varmistamalla, että Vantaa on houkutteleva kohde osaajille, yrityksille, investoinneille ja infrarakentamiselle teemme kunnastamme entistä vetovoimaisemman. 

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Kai-Ari Lundell, 63
Vapaala
Perussuomalaiset

Perheellinen viiden lapsen isä, Vuoden luokanopettaja 2013, kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan ja sisäilma-asioiden neuvottelukunnan jäsen.


 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 20 %
Talouskasvu 20 %
Julkinen talous 20 %
Sosiaalinen hyvinvointi 40 %

 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli.

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Aktiivimalli ei kannusta, vaan rankaisee.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Vastikkeeton.

Automatiikka ja robotiikka kehittyy, silloin kaikille ei riitä töitä. Perustulo selkeyttää tukiviidakkoa ja byrokratiaa.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 2. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Kehäteiden lisääminen

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksutonta, jo nyt joukkoliikennettä tuetaan 50 prosentilla. Ulkomailta löytyy toimivia malleja. Maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtyminen tuottaa takaisin mm. yritteliäisyyden lisääntymisellä. Joukkoliikenne on vähäpäästöisintä.

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Suomessa on pakko tasata jonkin verran verotuloja, jotta maa säilyy asuttuna.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Vantaan pitää saada valtiolta apuja, koska meille muuttaa paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä myös muualta Suomesta. Lisäisin varoja peruskoulutuksen laatuun. Olisi hyvä, että kaikki maahanmuuttajataustaiset lapset osallistuisivat kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen, jotta suomen kielen taito kehittyisi. Aikuisille pitäisi järjestää pakolliset ja tehokkaat kielikurssit.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Olen ainoa Myyrmäen seudun Perussuomalaisten ehdokas. Kyllä Länsi-Vantaaltakin pitää yksi kansanedustaja saada, ettemme aina jää muiden jalkoihin.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Pirjo Luokkala, 56
Kivistö
Keskusta

Olen lapsi-ja perhepolitiikan asiantuntija ja osaaja, terveydenhuollon maisteri ja opettaja. Olen ollut tekemässä seuraavalle hallitukselle lapsi- ja perhepoliittista ohjelmaa. Presidentti Sauli Niinistö on antanut minulle valtakunnallisen palkinnon lasten ja nuorten eteen tehdystä työstä.


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.


Ympäristö 30 %
Talouskasvu 5 %
Julkinen talous 15 %
Sosiaalinen hyvinvointi 50 %

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 
 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

 Ei.

 

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Vastikkeeton.

Kannatan ns.negatiivista tulovero, joka tarkoittaa perustuloa, jossa alle tietyn tulotason ansaitsevat ihmiset, kuten esimerkiksi vammaiset, saavat tuloista riippuvan tulonsiirron. Maksettava tuki leikkaantuisi ennustettavasti työtulojen kasvaessa.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. sähköautojen verohelpotukset
 4. kaupunkibulevardisointi
 5. kehäteiden lisääminen
 6. pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 7. ruuhkamaksut/tietullit
 8. polttoaineen verotuksen kiristäminen
 9. markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Verotulojen tasaaminen voitaisiin suunnittella niin, että kunnat voisivat aikaisempaa enemmän käyttää verotuloja oman alueensa kehittämiseen.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Kaikkien alueella asuvien vieraskielisten työllistäminen ja työllistyminen on tärkein asia. Lisäksi tärkeää on suomen kielen oppiminen, suomalaisen kulttuurin omaksuminen ja yhteiskuntaan sopeutuminen.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Oman alueen kansanedustajaan on helppo olla yhteydessä. Voi tulla vaikka iltakahville kansanedustajan kotia ja kertomaan omista asioistaan.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Sveta Silvennoinen-Hiisku, 32
Kaivoksela
Vihreät

Vantaan kaupunginvaltuutettu, ympäristöekologian maisteri, liiketoiminnan kansainvälistymisen asiantuntija


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 30 %
Talouskasvu 10 %
Julkinen talous 30 %
Sosiaalinen hyvinvointi 30 %

 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

 Ei.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

 Vastikkeeton.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Ruuhkamaksut/tietullit
 5. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 6. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 8. Kaupunkibulevardisointi
 9. Kehäteiden lisääminen

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Mieluimmin luopua. Vaikka mekanismi tasoittaa eroja kuntien välillä, se vie resursseja pois alueen kehittämisestä, joten maksajakunta velkaantuu - sitä nopeampi, mitä suurempi kasvupaine kunnalla on.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Panostamalla kieli- ja kulttuuriopetukseen (kurssit, lapset suomalaiseen päiväkotiin) ja työllistymiseen (yksilölliset työllistymispolut, jossa huomioidaan osaamista, matalan kynnyksen työpaikkoja).

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Koska hän huolehtii omasta asuinseudustaan, tuntee parhaiten sen ongelmat ja pystyy tekemään työtä niiden ratkaisemiseksi, mikäli tulee valituksi.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Pekka Rautio, 48
Vapaala
Vihreät

Opettaja Vaskivuoren lukiossa, musiikin- ja kulttuurin tekijä.


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 40 %
Talouskasvu 10 %
Julkinen talous 20 %
Sosiaalinen hyvinvointi 30 % 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 
 1. Suomi-rata
 2. Tallinnan tunneli
 3. Tunnin juna

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

 Vastikkeeton.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Kaupunkibulevardisointi
 5. Ruuhkamaksut/tietullit
 6. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 8. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 9. Kehäteiden lisääminen

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Nykyinen järjestelmä kaipaa uudistamista. Esim Vantaa maksaa valtionosuuden tasausta vuodessa yli 40milj € ja moni tukea saava syrjäseudun kunta on tullut kokonaan riippuvaiseksi tuesta. Se ei ole kestävä tilanne eikä kannusta kuntia hoitamaan talouttaan hyvin ja kehittämään elinkeinoelämäänsä. On hyvä lähtökohta, että kunnat voivat käyttää verotulonsa pääasiassa itse. Elinvoimainen ja menestyvä pääkaupunkiseutu on koko Suomen etu.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Maahanmuuttajien työllistyminen on avainasemassa ja siinä meillä on paljon parannettavaa ja käyttämätöntä potentiaalia.Työllistymistä ja kotoutumista pitää nopeuttaa. Ihmiset eivät tarvitse hyysäämistä vaan mahdollisuuden tehdä töitä ja päästä mukaan yhteiskuntaan. Se on paras tapa ehkäistä eriytymiskehitystä ja pitää huolta siitä, että meillä on tarpeeksi veronmaksajia yhteiskuntamme rahoittamiseksi myös tulevaisuudessa.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Tällä hetkellä Vantaalta on kolme kansanedustajaa ja esim. Espoosta 19. Vantaan ääni ei kuulu valtakunnan politiikassa. Nyt on tulossa suuria raidehankkeita ja on todella tärkeää Vantaan tulevaisuuden kannalta, että meillä on kansanedustajia, jotka tuntevat Vantaan asioita. Vantaalla on myös tehty politiikassa hyvää työtä ja taloudessa menee paremmin kuin koskaan. Espoo on muuten nykyään velkaisempi kuin Vantaa.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Ulla Kaukola, 55
Hämevaara
SDP

Kaupunginvaltuutettu, OAJ:n valtuutettu, lehtori, filosofian maisteri, kolmen nuoren äiti


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 20 %
Talouskasvu 10 %
Julkinen talous 20 %
Sosiaalinen hyvinvointi 50 %


 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata.

En kannata tunnin junaa, vaan rantaradan parantamista, enkä Tallinnan tunnelia.

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

 Ei.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

 Vastikkeellinen.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 2. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen

Antamaltanne listalta en muita vaihtoehtoja valitse. Lisäisin itse biopolttoaineet.

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Pääkaupunkieutu on suuri menettäjä valtionsosuuksien tasausjärjestelmässä. Vantaa menettää vuosittain yhden veroprosentin tuoton muualle Suomeen eli lähes 42 miljoonaa, Espoo lähes 180 miljoonaa. Pääkaupunkiseudun erityispiirteet mm. maahanmuuttajien suuri osuus väestöstä pitäisi paremmin ottaa huomioon valtionosuuksia tasattaessa.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

 1.  kaavoituksella, meille ei pidä syntyä maahanmuuttajalähiöitä
 2. hyvällä kielenopetuksella (sekä oma äidinkieli että suomi/ruotsi)
 3. perhevapaauudistuksella (maahanmuuttajalapset varhaiskasvatukseen eikä kotihoitoon)

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Miksi mennä merta edemmäksi kalaan, jos lähialueella on hyvä ehdokas.

 

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Sirpa Siru Kauppinen, 46
Hämeenkylä
Vihreät

Kahden lapsen äiti, ympäristötekniikan M.Sc ja valtuuston II vpj: ilmasto, vanhustenhoiva ja koulut.


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 30 %
Sosiaalinen hyvinvointi 30 %
Talouskasvu 20 %
Julkinen talous 20 %

Ilman että ympäristöasioita hoidetaan, talouskasvu sakkaa: Mikäli ilmastonmuutosta ei torjuta, BKT laskee 5-20% vuosittain. (Sternin raportti). Ihmisten hyvinvointi on tärkeä ykkösenä mikäli ilmastokriisi ja ekosysteemin köyhtyminen ei horjuttaisi sitä vakavasti.

Taloushistoriallisesti korkean veroasteen aikana talouskasvu on kovinta. Köyhien saamat tulonsiirrot lisäävät kotimaista kysyntää, sillä ne menevät suoraan kulutukseen ja siinä enimmäkseen ruokaan. Rikkaiden rikastuminen ei sitä taas tee.

Veronkierrron suitsiminen toisi pari miljardia lisää vanhusten hoivaan, kouluun, päivähoitoon ja muiden palveluiden järjestämiseen. Toivon että myös viime hallituksen puolueet kannattaisivat EU:n yhteisiä ponnisteluita veronkierron suitsimiseksi.

 


 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

1. Suomi-rata
2. Tallinnan tunneli

Olen vaatinut päätöksenteossa sekä yhteiskuntataloudellisia kustannuksia että hiildioksidipäästövähennyksiä vertailtavaksi. Virantahtijoiden mukaan se ei ole tarkoituksenmukaista.

Ilmastotavoitteet ovat sanahelinää mikäli ilmastovaikutuksia ei huomioida päätöksenteossa. Periaattessa ratahankkeet ovat hyviä, mutta toteutuksen aikajärjestyksen tulee perustua faktoihin, ei mutuun.

 1. Pääradan lisäraiteet tehokkaasti vähentää hiilipäästöjä ja palvelee koko maata.
 1. Tallinnan tunneli yhdistää Suomen EU:n raideverkkoon. Euroopan ja Suomen raideverkkoa on sujuvoitettava ja lipunmyynti on saatava selkeäksi ja helpoksi. Nopea junaliikenne on tärkeä lentoliikenteen vähentäjä.

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Aktiivimalli passivoi, ei ole työllistänyt ja lähinnä toimii leikkurina. Käytännössä se työllistää CV-kursseja tarjoavia yrityksiä.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Vastikkeeton.

Eihän se muuten ole perustulo, vaan jättää väliin putoajia. Esim. Aktiivimallissa on vain 13% ikääntyneistä työttömistä kyennyt säilyttämään aktiivisuusehdot. THL on huomauttanut että monet tarvitsevat leikkauksien sijaan tukea ja hoitoa. 160 000 lasta uhkaa köyhyys ja riski syrjäytyä, ja tätä vähentäisi varma perusturva, kuten perustulo.

Perustulo kannustaa työntekoon, ei jätä väliinputoajia ja yksinkertaisuudessaan säästää byrokratiassa. Pieni varma tulotaso tukisi yrittäjyyttä vaikka uusi yritys ei heti kannattaisikaan. Maailmalla perustulo on luonut työpaikkoja kokeilujen kolmannesta vuodesta lähtien.

Nykyinen järjestelmä syrjäyttää, kun työn tai opiskelun takia tuet voivat viivästyä tai ne voi menettää kokonaan. Perustulo mahdollistaisi opiskelun, pienimuotoisen yrittämisen ja työnteon kaikille. Lisätyön tekeminen myös kannattaisi aina.Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 5. Kaupunkibulevardisointi
 6. Ruuhkamaksut/tietullit
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 8. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 9. Kehäteiden lisääminen

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Ei Pihtiputaan mummoja voi jättää hoitamatta. Asuinpaikasta huolimatta sivistysvaltio huolehtii näistäkin. Silti melkoista siltarumpupolitiikaa näkyy maaseudulla. Esim. meluaitoja on vaikeampi saada tänne kuin harvemmin asutuilla alueile. Tasausta tarvitaan, vaikka ei ehkä näin paljoa.

 

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Varhaiskasvatuksessa tärkeää on kielen oppiminen ennen kouluikää. Maahanmuuttajataustaiset lapset tulee houkutella varhaiskasvatuksen pariin jos vanhemmat ovat kielitaidottomia. Myös äitien kieltenoppimiseen on tarjottava mahdollisuus. Ilman kieltä ei saa myöskään työtä.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Espoosta on 19 kansanedustajaa, Vantaalta 3. Se näkyy valtion rahoituksessa ja kaikessa päätöksenteossa. Tämän lisäksi on tärkeää tuntea oman seutunsa tarpeet ja haasteet sekä olla tavoitettavissa lähellä asukkaita.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Allan Buss, 36
Kiila
RKP

Olen 36-vuotias perheellinen yrittäjä ja kulttuuriaktiivi Vantaalta.

Päätavoitteeni on saada ihmiset äänestämään ja ottamaan kantaa toimivan demokratian puolesta!


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 40 %
Talouskasvu 20 %
Julkinen talous 20 %
Sosiaalinen hyvinvointi 20 %


 


 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

 Vastikkeeton.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Kehäteiden lisääminen
 4. Kaupunkibulevardisointi
 5. Sähköautojen verohelpotukset
 6. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 8. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 9. Ruuhkamaksut/tietullit

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

En ole perehtynyt asiaan, kysyisin asiantuntijoiden mielipidettä.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Nuoret kyllä sopeutuvat hyvin meidän yhteiskuntaamme, kunhan heille annetaan siihen vapaus. Pidetään kiinni ja kehitetään meidän mahtavaa koulujärjestelmäää, keskitytään olennaiseen ja kohdellaan kaikkia samalla tavalla.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Lähiseudun edustaja tietää ja tuntee seudun asiat ja tarpeet parhaiten.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Elina Nykyri, 42
Kaivoksela
Vasemmistoliitto

FM, tutkija. Elän köyhän kroonisesti sairaan, vammaisen, eläkeläisen ja omaishoitajan arkea.

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Sosiaalinen hyvinvointi 40 %
Ympäristö 40 %
Julkinen talous 15 %
Talouskasvu 15 %

Sosiaalinen hyvinvointi ja ympäristön etu ovat tärkeämpiä. Parasta ympäristönsuojelua on hyvä sosiaaliturva. Ilmastonmuutokseen on puututtava heti ja huomioida myös talouskasvu ja elää varojemme mukaan.


 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Tunnin juna
 2. Suomi-rata
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Aktiivimalli tulee heittää roskiin. Se ei ole edistänyt työttömien työllistymistä ja on epäoikeudenmukainen. Porkkanaa, ei keppiä.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Vastikkeeton perustulo.

Kannatan vähintään 800 €/kk suuruista vastikkeetonta perustuloa. Tulee olla myös mahdollisuus saada asumistukea, toimeentulotukea ja vammaistukea/hoitotukea. Perustulo vähentää byrokratiaa ja kannustaa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Kaupunkibulevardisointi
 5. Kehäteiden lisääminen
 6. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 8. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 9. Ruuhkamaksut/tietullit

On panostettava kestävään liikkumiseen, ekologiseen autoiluun ja rakennettava kohtuuhintaisia asuntoja lähelle palveluita ja julkista liikennettä. Tarv. sujuva, esteetön ja maksuton lähiseudun julkinen liikenne.

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Vaikea kysymys. On tärkeää, että Suomi pysyy asuttuna ja kaikkialla on toimivat julkiset palvelut, mutta oma kotiseutukin tarvitsee verotuloja. Pitäisin kunnallisverotulojen jyvittämisen ennallaan.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Tulee kehittää sosiaaliturvaa, koulutusta, kotoutumista, mielenterveys-, nuoriso- ja sosiaalipalveluita. On panostettava alueisiin, joilla on paljon iäkkäitä, köyhiä ja maahanmuuttajia. Edullisia asuntoja on rakennettava kaikkialle.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Vain oman alueen ehdokkailla on kokemusta oman alueesi vahvuuksista ja haasteista. Kaikkien maantieteellisten alueiden sekä ikä- ja väestöryhmien ja vähemmistöjenkin tulee olla edustettuna eduskunnassa.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Sara Pekonen, 38
Myyrmäki
Vasemmistoliitto

Empaattinen pohdiskelija, joka haluaa purkaa eriarvoistavat ja syrjäyttävät rakenteet.


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 30 %
Talouskasvu 20 %
Julkinen talous 20 %
Sosiaalinen hyvinvointi 30 %


 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

 

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Vastikkeeton.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 1. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 2. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 3. Kaupunkibulevardisointi
 4. Ruuhkamaksut/tietullit
 5. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 6. Sähköautojen verohelpotukset
 7. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 8. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
 9. Kehäteiden lisääminen

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Pitäisin nykyisen järjestelmän voimassa toistaiseksi, vaikka ymmärrän siihen kohdistuvan kritiikin.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Satsaisin työllisyyttä edistäviin toimiin, panostaisin koulutukseen ja ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäisin yhteisöllistä toimintaa kehittäviä hankkeita ja kultturisensitiivistä työtä.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Paikallinen edustaja on perillä seudun haasteista ja positiivisista ilmiöistä. Esimerkiksi ruohonjuuritason toimijoiden tukeminen ja ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen on tärkeää huomioida.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

 

Hussein al-Taee, 35
Myyrmäki
SDP

Olen rauhanvälittäjä, konfliktinratkaisun ammattilainen ja kolmen lapsen isä Vantaalta.


 

 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 30 %
Talouskasvu 20 %
Julkinen talous 20 %
Sosiaalinen hyvinvointi 30 %

Kaikki ovat tärkeitä. Mielestäni politiikkaa tehdään ennen kaikkea tavallisten ihmisten ja heidän hyvinvointinsa eteen. Sen lisäksi kaikessa päätöksenteossa on huomioitava kestävä ympäristöpolitiikka, sillä vain niin turvaamme myös tulevaisuuden. Toimiva talous on myös tärkeää, mutta loppujen lopuksi se on vain väline, jolla hyvinvointi saavutetaan.


 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Suomi-rata mahdollistaisi aikanaan suoran nopean yhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille, suoran kaukojunayhteyden pääradalta lentoasemalle ja noin tunnin junayhteyden Tampereen ja Helsingin välille. Helsingistä Vantaan kautta Tampereelle kulkeva päärata on koko maan tärkein yksittäinen ratayhteys ja sen vahvistaminen palvelisi parhaiten koko maan etua.

Tunnin juna Turku–Helsinki -välille on toiseksi tärkein ratahanke, jonka avulla koko Etelä-Suomen kolme suurta kaupunkiseutua, Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu, saadaan yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi. Lisäksi se vahvistaisi Pietari–Tukholma-reittiä ja näin myös Suomen vientimarkkinoita.

Tallinnan tunneli on hankkeista hurjapäisin ja vaikeimmin toteutettavissa. Siksi panostaisin ensisijaisesti Suomi-rataan ja Tunnin junaan. Tunneli Tallinnaan kuitenkin yhdistäisi Suomen vahvemmin osaksi eurooppalaista joukkoliikenneverkkoa. Mikäli hankkeen kustannuslaskelmat ja muut suunnitelmat vaikuttavat toteuttamiskelpoisilta, myös tämä hanke on syytä toteuttaa.

Ylipäätään raideliikenteen hankkeet ovat Suomen kilpailukyvyn sekä ilmastopolitiikan kannalta äärimmäisen tärkeitä toimenpiteitä, joita kannatan lämpimästi.

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Ei.

Aktiivimalli ei toimi. Vuonna 2018 vain noin puolet työttömyysetuuksien saajista kykeni täyttämään aktiivimallin velvoitteet. Aktiivimallin leikkuri ei siis ole aktivoinut työttömiä, vaan lähinnä leikannut työttömyysturvaa ja hankaloittanut kohtuuttomasti monen suomalaisen elämää. Suomalainen sosiaaliturva oli jo alun alkujaankin liian monimutkainen ja byrokraattinen, eikä aktiivimalli todellakaan parantanut tilannetta.

 

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Ei perustuloa.

Sosiaaliturvaa tulisi yksinkertaistaa, sen byrokratiaa keventää ja tuen maksatusta automatisoida. Kaikille maksettava vastikkeeton perustulo olisi kuitenkin joko liian matala tai taloudellisesti epärealistinen. Pitkäjänteinen ajattelu on näissä kysymyksissä tärkeää. Perustulokysymykseen voidaan palata ehkä 10–20 vuoden päästä, jos työmarkkinat muuttuvat radikaalisti digitalisaation ja työn murroksen myötä.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset
 4. Ruuhkamaksut/tietullit
 5. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 6. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 7. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittamien
 8. Kaupunkibulevardisointi
 9. Kehäteiden lisääminen

Painottaisin päätöksenteossa ilmastokysymyksiä, sillä liikenne on yksi suurimmista ilmastopäästöjemme lähteistä. Tarvitsemme ennen kaikkea isoja ilmastotoimia, jotka parantavat ja lisäävät joukkoliikennettä.

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Tasaus osuu eniten pääkaupunkiseutuun, joka maksaa moninkertaisesti muihin verrattuna. Toisaalta hyvinvointivaltioon kuuluu ajatus tulojen tasaamisesta ja järjestelmällä ylläpidetään tärkeitä palveluja muissa kunnissa. Järjestelmän reiluutta täytyy silti tarkastella.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Riittävä kieltenopetus, toimiva varhaiskasvatus ja hyvin resursoitu peruskoulu ovat parhaita integraation edistäjiä. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään asuinpaikastaan tai taustastaan riippumatta. Alueiden eriytymistä ehkäistään myös pitämällä huoli siitä, että eri kaupunginosiin rakennetaan riittävästi sekä omistus- että vuokra-asuntoja.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Vain vantaalainen tietää omakohtaisesti juuri tämän alueen erityispiirteet, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Myyrmäkeläisenä tiedän alueen koulujen erityistarpeet kun olen ne itse käynyt ja lapseni niitä käyvät. Tiedän alueen luonnosta ja ympäristöstä, kohtaamispaikoista ja palveluista. Tiedän miten myös palvella Vantaata ei ainoastaan Helsingin tukiyksikkönä vaan Suomen talouden yhtenä veturina ja kasvukeskuksena. Pidän kaupunkini ja ihmisteni puolia, olenhan Vuoden vantaalainen ja aikuiselämäni myyrmäkeläinen.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

Siri Ahokas, 44
Myyrmäki
Kokoomus

Myyrmäkeläinen nelilapsisen perheen äiti, luokanopettaja (KM), lastentarhanopettaja, kaupunginvaltuutettu ja opetuslautakunnan jäsen.


 

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 25 %
Talouskasvu 25 %
Julkinen talous 25 %
Sosiaalinen hyvinvointi 25 %

 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Kyllä.

Kannatan aktiivisuutta työnhaun suhteen. On hyvä huomioida myös työnhakijoiden yksilölliset erot. Esimerkiksi sisäilmasta sairastuneen voi olla mahdotonta osallistua työllisyyttä edistäviin palveluihin tilan sairastuttavuuden vuoksi.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Ei perustuloa.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
 4. Polttoaineen verotuksen kiristäminen
 5. Sähköautojen verohelpotukset
 6. Kaupunkibulevardisointi
 7. Ruuhkamaksut/tietullit
 8. Kehäteiden lisääminen
 9. Pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen

Tarvitsemme autoja. Autokannan uusiminen on kuitenkin oleellista Suomessa. Siirtyminen vähäpäästöisempiin autoihin tarkoittaa autoveron laskua jo nyt saatavilla oleviin ja kehittämistyötä edelleen.

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Kaupungistuminen etenee ja esimerkiksi Vantaalle muuttaa tulevina vuosina paljon lisää asukkaita. Sen myötä tarvitaan paljon investointeja kaupungin palveluihin kuten kouluihin ja päiväkoteihin. Väestön määrän kasvu pitäisi huomioida verotulojen tasauksessa.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Suomen kielen oppiminen on mielestäni ihan avainasemassa. Vieraskielisten integroituminen suomenkielisten kanssa asumisen, työn ja koulutuksen suhteen on tärkeää.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Lähellä asuva tulee helpommin tutuksi ja edustaja on helpommin lähestyttävä. Oman alueella puhuttavat ajankohtaiset asiat ovat paremmin tiedossa ja ymmärrys äänestäjän arjesta parempi.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira 


 

Lauri Kaira, 61
Vapaala
Kokoomus

Lakimies. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen. 15 vuotta töitä kulttuurialalla. Maltillinen keskilinjan kokoomuslainen. Perheeseen kuuluu puoliso ja lukiolaispoika.

Miten painottaisit seuraavia asioita päätöksenteossasi suhteessa toisiinsa? Määrittele prosentit.

Ympäristö 25 %
Talouskasvu 25 %
Julkinen talous 25 %
Sosiaalinen hyvinvointi 25 %

 

Aseta tärkeysjärjetykseen seuraavat:

Suomi-rata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli.

 1. Suomi-rata
 2. Tunnin juna
 3. Tallinnan tunneli

Kannatatko aktiivimallia?

Kyllä/ei

Kyllä.

Perustulo?

Vastikkeellinen / vastikkeeton / ei perustuloa

Ei perustuloa.

Aseta järjestykseen mielestäsi parhaat keinot sujuvan ja mahdollisimman vähäpäästöisen liikennejärjestelmän luomiseksi:

- ruuhkamaksut/tietullit
- polttoaineen verotuksen kiristäminen
- markkinahintaiseen pysäköintiin siirtyminen
- joukkoliikenteen hinnoittelu
- joukkoliikenteen sujuvoittaminen
- pysäköintipaikkojen tarjonnan rajoittaminen
- sähköautojen verohelpotukset
- kaupunkibulevardisointi
- kehäteiden lisääminen
 1. Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
 2. Joukkoliikenteen hinnoittelu
 3. Sähköautojen verohelpotukset

Pitäisikö verotulojen tasauksesta luopua, niin että kunnat käyttäisivät verotulonsa mm. omien palveluiden ja kunnan infran ylläpitämiseen, vai pitäisikö kunnallisverotuloja jyvittää entistä enemmän myös muualle Suomeen?

Kun olin viime valtuustokaudella Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, arvostelin budjettipuheissani usein sitä, että Vantaalta siirretään kymmeniä miljoonia muihin kuntiin samaan aikaan kun Vantaa joutui ottamaan itselleen velkaa.  Mielestäni selvästi vähempikin riittäisi.

Vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuonna 2030 Vantaalla olisi vieraskielisiä 0–6-vuotiaista ja 18–64-vuotiaista jopa kolmannes. Miten ehkäisit eriytymiskehitystä?

Panostaisin merkittävästi kotouttamiseen, suomalaisen kulttuurin opetukseen sekä erityisesti lasten kielitaidon kehittämiseen. Jos lapsen kielitaito on heikko, koulussa ei pärjää ja siitä lähtee helposti syrjäytymiskehitys käyntiin.

Miksi kannattaa äänestää oman lähiseudun edustajaa?

Lähellä asuvaa kansanedustajaa näkee vaalien välilläkin. Hän myös tuntee tämän alueen asiat. Olen käyttänyt leikkisää termiä, että tahtoisin olla omalääkärin kaltainen "omakansanedustaja" - sellainen, johon saa yhteyden helposti ja jota näkee vaalien välilläkin.

 


Jouko Jääskeläinen | Eva Tawasoli | Kai-Ari Lundell | Pirjo Luokkala | Sveta Silvennoinen-Hiisku | Pekka Rautio | Ulla Kaukola | Sirpa Siru Kauppinen | Allan Buss | Elina Nykyri | Sara Pekonen | Hussein al-Taee | Siri Ahokas | Lauri Kaira