Karoliina Hurmerinnan mietteitä Myyrmannin tulevaisuudesta

1. Onko Myyrmannin tarkoitus profiloitua tai hakea omaleimaisuutta?

”Myyrmanni on paikallinen kauppakeskus, joka palvelee Myyrmäen ja sen lähialueen asukkaiden tarpeita. Kehitämme tarjontaa tästä näkökulmasta. Omaleimaisuus syntyy tästä, se voi tarkoittaa esimerkiksi kivaa paikallista ravintolaa tai kahvilaa, jonka myyrmäkeläiset tuntevat. Haluamme olla hyvä naapuri yhteisössämme.”

2. Myyrmannin tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet?

”Myyrmäen alue kehittyy voimakkaasti, lähialueelle rakennetaan paljon uusia asuntoja lähivuosina ja alue tiivistyy. Tämä kaikki tuo merkittävää potentiaalia. Viime vuonna Myyrmannin kävijämäärä kasvoi, joten olemme hyvällä polulla. Kehitämme aktiivisesti Myyrmannin vuokralaiskokoonpanoa, ja se tietenkin luo hyvää pohjaa tulevaisuuden menestykselle.”

3. Miten Tripla ja muu kauppakeskusraken- taminen vaikuttaa Myyrmannin tulevaisuu- ten ja palvelutarjontaan?

”Myyrmanni on paikallinen kauppakeskus, ja se palvelee ensisijaisesti lähialuetta. Uskon, että Triplan vaikutus on varsin vähäinen.”

4. Miten on huomioitu Myyrmannin vastuullisuus ja kestävän kehityksen arvot?

”Toimimme vastuullisesti monellakin tavalla ja tämänkin osalta pyrimme miettimään asioita paikallisesti. Asiat voivat olla hyvinkin monenlaisia, pienempiä ja isompia. Yksi esimerkki on nämä pari viikkoa sitten tänne tuomamme kaksi mehiläispesää. Ne omalta osaltaan edistävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja ovat myös pieni konkreettinen hyvä asia, jonka voimme paikalliselle ympäristölle ja yhteisölle.