VARISTON JA MYYRMÄEN yhdistävästä Luhtitiestä lienee väännetty jo vuodesta 1977, kun alue valmistui ja Varistossa pidettiin asuntomessut. Yhä edelleen auto- ja joukkoliikenneyhteys Varistosta palvelujen ääreen Myyrmäkeen on järjestetty Vihdintien kautta, mikä pidentää matka-aikoja.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN viime tiistaina käsittelemässä ehdotuksessa Luhtitietä jatkettaisiin Uomatien päähän normaaliajoratai- sena katuna, jonka molemmin puolin olisi viherkaistat sekä yhdistetyt jalankulku- ja polku- pyöräväylät. Tien pohjoispuolelle ehdotus kaavailee yhtenäistä, toisiinsa kytkettyjen 2–kerroksisten pientalojen rivistöä. Rakennusoikeutta olisi yhteensä 7 000 k-m2, joka tarkoittaisi noin 80 uutta pientaloasuntoa.

Luhtitie

 

 

 

 

Yllä: Luhtitietä rajaavat rakennukset sijoittuvat tien pohjoispuolelle ja katsovat puutarhapalstoille päin.Alla: Havainnekuva kaavaillusta Raappavuorenpuiston asuinalueesta.  Kuvat: Aluearkkitehti Anders Hedman

 

 

Raappavuorentie

 

 

 

 

SAMASSA YHTEYDESSÄ nähtäville tulee myös Raappavuorenpuiston asemakaava, joka toisi Raappavuorentien ja Luhtitien jatkeen risteyksen molemmin puolin kerrostaloasumista 11 000 k-m2, mikä tarkoittaisi noin 220 uutta asuntoa. Lisäksi risteykseen edellytetään toteutettavaksi 100 m2 liiketilaa.

Molemmat edellä mainitut hankkeen merkitsisivät yhteensä noin 500 uutta asukasta.

ESITYKSEN mukaan kaavaehdotukset asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Tänä aikana asukkailla on mahdollisuus lausua ehdotuksesta oma mielipiteensä muistutuksen muodossa.